West Godavari Schools


Reset

UDISE CodeSchool NameMandal NameDistrict NameDonation Amount

28150701511

ZPHS PERAMPETA $1,000.00 $400.00

28150501102

ZPHS JAGANNADHAPURAM $1,000.00 $400.00

28154590441

MPL HS CHINAMAMIDIPALLI NARASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150101102

ZPHS KAMAYYAPALEM $1,000.00 $400.00

28150701703

ZPHS G PANGIDIGUDEM $1,000.00 $400.00

28150501403

ZPHS VADALAKUNTA $1,000.00 $400.00

28154590442

TAYLOR HS NARASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150101703

ZPHS MULAGALAMPALLI $1,000.00 $400.00

28154000405

ZPHS ILLAPARRU $1,000.00 $400.00

28151000504

ZPHS KOTHAPALLI $1,000.00 $400.00

28151300912

ZPHS PULLALAPADU $1,000.00 $400.00

28154590444

KG HS NARASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150600445

ZPHS BODIGUDEM $1,000.00 $400.00

28154000814

ZNVR HS PENUGONDA $1,000.00 $400.00

28151001709

ICM HS BHOGOLU $1,000.00 $400.00

28151301206

ZPHS SINGARAJUPALEM $1,000.00 $400.00

28154590453

VDHSPVSS (O) HS NARASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150601206

ZPHS PONGUTURU $1,000.00 $400.00

28153900402

ZPHS JUTTIGA $1,000.00 $400.00

28151002504

ZPHS KALRAYANAGUDEM $1,000.00 $400.00

28151301408

ZPHS TELIKICHERLA $1,000.00 $400.00

28151790523

GHS NIDADAVOLE $1,000.00 $400.00

28154800404

ZPHS AMARAVARAM $1,000.00 $400.00

28153900512

ZPHS PENUMANTRA $1,000.00 $400.00

28152101318

SMNBM (O) HS GARLAMADUGU $1,000.00 $400.00

28151500706

ZPHS KALAVALAPALLI $1,000.00 $400.00

28151790524

LLR MPL HS 21ST WARD NIDADAVOLU $1,000.00 $400.00

28154800804

ZPHS CHEERAVALLY $1,000.00 $400.00

28153900707

ZPHS POLAMURU $1,000.00 $400.00

28151401203

ZPHS PALLANTLAI $1,000.00 $400.00

28151600203

ZPHS KUMARADEVAM $1,000.00 $400.00

28151790531

DSO MPL HS 12TH WARD NIDADAVOLU $1,000.00 $400.00

28154700208

ZPHS VELERUPADU $1,000.00 $400.00

28153901306

ZPHS (G) MARTERU $1,000.00 $400.00

28151200302

ZPHS (O) G KOTHAPALLE $1,000.00 $400.00

28151690319

Shop $1,000.00 $400.00

28152900804

ZPHS VADLURU $1,000.00 $400.00

28152700410

STVN HS PENTAPADU $1,000.00 $400.00

28154200703

ZPHS KOMMUCHIKKALA $1,000.00 $400.00

28151200506

ZPHS RAMASINGARAM $1,000.00 $400.00

28150401203

ZPHS TALLAPUDI $1,000.00 $400.00

28152901003

ZPHS CHIVATAM $1,000.00 $400.00

28152701003

ZPHS RAVIPADU $1,000.00 $400.00

28150900305

ZPHS SEETANAGARAM $1,000.00 $400.00

28151201705

ZPHS THIMMAPURAM $1,000.00 $400.00

28154600413

ZPHS NEETITHIPPA $1,000.00 $400.00

28152901304

ZPHS TADIPARRU $1,000.00 $400.00

28152701205

ZPHS MUDUNURU $1,000.00 $400.00

28150901811

ZPHS RAGHAVAPURAM $1,000.00 $400.00

28151202004

ZPHS TIRUMALAMPALEM $1,000.00 $400.00

28154500306

ZPHS MALLAVARAM $1,000.00 $400.00

28154400310

ZPHS GUMPARRU $1,000.00 $400.00

28153201006

ZPHS EDURU $1,000.00 $400.00

28150903415

ZPHS PRAGADAVARAM $1,000.00 $400.00

28151202807

ZPHS (O) GUNNAMPALLE $1,000.00 $400.00

28154500805

ZPHS CHITTAVARAM $1,000.00 $400.00

28154400617

ZPHS ILAPAKURRU $1,000.00 $400.00

28153101010

ZPHS IRAGAVRAM $1,000.00 $400.00

28150903804

ZPHS ERRAMAPALLI $1,000.00 $400.00

28151202808

ZPHS MARAMPALLE $1,000.00 $400.00

28154501310

ZPHS SITHARAMPURAM $1,000.00 $400.00

28154401009

ZPHS (O) KAZA $1,000.00 $400.00

28153101802

ZPHS KANTHERU $1,000.00 $400.00

28150700304

ZPHS SRINIVASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150500312

ZPHS HUKUMPETA $1,000.00 $400.00

28154501410

ZPHS SARAVA $1,000.00 $400.00

28154300507

HEBRON HS PALACOLE $1,000.00 $400.00

28152602005

ZPHS KESAVARAM $1,000.00 $400.00

28150700704

ZPHS VEGAVARAM $1,000.00 $400.00

28150500504

ZPHS BHIMOLU $1,000.00 $400.00

28154501420

ZPHS YS PALEM $1,000.00 $400.00

28154301407

LUTHEREN HS CAAGARTHI $1,000.00 $400.00

28152500103

ZPHS THOKALAPALLI $1,000.00 $400.00

28150700807

ZPHS TADUVAI $1,000.00 $400.00

28150500905

ZPHS REGULAKUNTA $1,000.00 $400.00

28154590440

MPL HS TAYLORPET NARASAPURAM $1,000.00 $400.00

28150205203

LUTHERAN HS K KANNAPURAM $1,000.00 $400.00